SAFFET ÇAKIR

OKYANUSLARA YOLCULUK

MENÜLER
Site Haritası
Takvim

DÜĞÜN EVİNDEN SAVAŞ MEYDANINA

Düğün Odasından Cihad Meydanına:

Henüz onaltısında bir delikanlı O…Adı Hanzala.Müşrik orduları Uhud yakınlarına gelerek karargah kurduğunda düğün telaşı içindedir.Savaş hazırlıkları sürerken Rasül’den izin alır ve eşinin yanına gider.O gece eşi Cemile ile birlikte kalır.Sabaha yakın Medine sokaklarında bir ses dalgalanır:”Cihad var cihaaaddd….Rasül sizi Uhuda çağırıyor,cihad var cihaaaddd!...” Alaca karanlıkta duyulan bu ses,sabah namazı sonrası çıkılacak seferi duyurmaktadır.

Hanzala yatağından fırlar,silahını kuşanmaya başlar.Henüz birkaç saatlik eşi:”Nereye,dur hele,henüz gusül bile etmedin!” dediğinde şöyle diyecektir:”Rasül çağırıyor,Onu bekletemem!” Ordu mescid önünden tekbirlerle yola çıkar.Medine’ye dört km mesafede Uhud’a varılır,kızgın çöl güneşi altında müminlerin Bedir’den sonra ikinci büyük sınavı başlar.

Rasül,aslında şehir içinde kalıp gerilla savaşı ile sokak aralarında düşmanı perişan etmeyi planlar.
Ancak sahabenin yeni yetme delikanlıları ve Bedre katılamayanlar meydan savaşını çok istedikleri için istişareye Rasül de uymuş,bir kere yola çıkılmıştır artık.Müminler çetin bir mücadele verirken ön safta vuruşanlardandır Hanzala.Onu görenler:”Hanzala’ya da bakın hele,ne yiğitçe vuruşuyor?” demekten alamaz kendini.

Harp bittiğinde yürekler mahzundur.Rasülün amcası ve onlarca şehid verilmiştir.Rasül ve sahabesi şehidler arasında dolaşırken bir haber gelir:”Ya Rasülallah,ileride bir şehid var…Yara bere,kan içinde biz onu tanıyamadık,nedense elbiseleri yağmur yağmış gibi ıslak!..”

Oysa yağmur yağmamıştır.Rasül ve ashabı o şehidin başına varırlar.Cenaze hazırlığı için sahabe şehide el atınca Rasül ikaz eder:”Dokunmayın Ona!...Onu en sona bırakın…Guslü henüz bitmedi..
Melekler Ona gusül yaptırıyor!... Dokunmayın Hanzala’ya!...”

Şehadet haberi eşine ulaştığında onun söyleyecekleri daha da ilginçtir:”Hiç şaşırmadım,beklediğim haberi verdiniz.Onunla evlenmeden önce şehit olacağı haberi bana rüyada bildirildi.Bunu bile bile evlendim,şehit hanımı olmak için evlendim!...Teselliye,üzüntüye gerek yok,Rabbimin bildirdiği müjde gerçekleşti…Ne mutlu bana!..”

Hanzala İslam tarihine iki isimle geçer:HANZALATÜ’Ş-ŞEHİD(Şehit Hanzala) ve ĞASÎL’ÜL-MELAİKE

(Meleklerin Yıkadığı Kimse)


Yorumlar - Yorum Yaz
Saat
BİR VİSALE DOĞRU
Bir aşkın cevriyle yanma boşuna! 
Mâsivâdan geçenlerden ol gönül! 
Hakk deyince nefsin gitmez hoşuna 
Ab-ı Furkan içenlerden ol gönül! 

Aşk deyince öde, olsa da paha! 
Öyle ki yüreğin bir kalksın şaha! 
Bir visale doğru Yüce Allah’a; 
Kanat açıp uçanlardan ol gönül! 
Hava Durumu