SAFFET ÇAKIR

OKYANUSLARA YOLCULUK

MENÜLER
Site Haritası
Takvim

ŞANS OYUNLARI VE KUMARIN ZARARI

ŞANS OYUNLARI VE KUMARIN ZARARLARI

Yüce Mevla buyuruyor ki:’Ey İman edenler! İçki, kumar, putlar ve Fal okları (kumar aletleri)şeytan işi birer pisliktir. Bundan kaçınınki kurtuluşa eresiniz.’’(Maide 90)Kumar, emek ve alın teri olmadan hile ve çeşitli oyunlar oynanarak yapılan gayri meşru bir fiildir. Yüce dinimiz İslam, kumarın her çeşidini haram kılmıştır. Bir kişinin, herhangi bir kimsenin menfaatini, haksız olarak oyun ve hile ile kendi­sine aktarması haramdır.
 
 Kumar oynamakta kullanılan vasıta; ne olursa olsun, ne şekilde bir oyun takip edilirse edilsin hep kumardır. Kumarda zahmetsizce ve hile ile mal elde etmek olduğundan kumarın her çeşidine, Kur'ân-ı Kerim lisanında ‘’meysir’’ adı veril­miştir. Şans oyunları da buna dahildir.Bakara suresi 219. ayette :’’ kumarda büyük günah bulunduğu’’ beyan edilerek, Müslümanların bu günahtan kaçınmalarına işaret edilmiş; Maide suresi 90. ayette, ‘’Şeytanın amelindendir. Ondan uzaklaşınız’’ buyrulmuştur. Şeytan, insanı tuzağa düşürmek için bazı şeyleri vasıta kılar. Ku­mar da bu tuzaklardan biridir. Yine Maide suresi 91. ayette buyruluyor ki:
‘’Şeytan, içkide ve kumarda ancak aranıza düşmanlık ve kin dü­şürmek ister.’’
Şeytan, kumar vasıtasıyla kalplere düşmanlık tohumu eker, öfke ile sular ve kötü sonuçlar doğmasına sebep olur. Kısaca kumar kişinin hem dünyasını hem ahretini kaybettirir.
Kumar büyük günahlardan olduğu için, günahın küçüğüne bile heves etmeyen mümin, büyüğünü asla yapmaz ve ailesini de yaklaştırmaz. Zira dünya ve ahret de felah, kumar ve diğer günahlardan kaçmakla mümkündür.  

Kumar sosyal bir illettir. İnsana verilen akıl, sağlık ve zaman birer büyük nimet olduğu için kumar oynayan kişi bu nimetleri heba eder, düzenli hayatını düzensiz yapar. Kumar İnsanları tembelliğe alıştırır. Kumarın müptelâsı olan insanlar, toplumun temel taşıolan aile ocağını temelden sarsarak, ya çoluk çocuğunun rızkını kumarbazlara kaptıracak veya başkasının aile efradına mahsus ekmek parasını, oyunla elinden alıp başkasının çocuklarını da aç bırakacaktır. Kumara alışmış olan kimsenin çocukları yetim kalabilir veya ailesi dul ve perişan olabilir.  Kumarbaz; yalnız ailesini değil kendi sıhhatini de düşünmez.  Allah'ın emanet ettiği canını yanlış yerlerde harcayarak, kendini hayırla andıracak bir amel bı­rakmadığı için rahmetle de anılmaz.Kumarda ortaya konan menfaat, az veya çok olsun, haramlık hükmünde bir fark yoktur.
İki kişi bahse girerek:’’şu kadar yemek yersen, şu para se­nin olsun’’ diye iddiada bulunmuşlar fakat bunun doğru olup olmadı­ğını sormak için Hazret-i Ali'ye vardıklarında, bu büyük İmam, ken­dilerine müsaade vermemiş ve ‘’Bu doğru değildir.’’ Demiştir.

Kumarın diğer bir çeşidi olan şans oyunları, oynanılan oyunun adı ve çeşidi ne olursa olsun toplumda alın teri olmadan, çeşitli oyunlarla kolay para kazanmayı teşvik ettiği için dinimizce haramdır. İnsanları tembelliğe, başkasının malına göz dikmeğe ve lüks hayata özendirir. Biraz oynamakla ne olur ki dememeli ve bilinmeli ki küçük kıvılcımlar büyük yangınları oluşturur.

 

Sonuç olarak diyebiliriz ki,

Biz Müslümanlar, kumar gibi haram olan şeylerden uzak durur, dinimizin emri olduğu için, bir lokma helal kazancı ibadet olarak algılarız. Zira kazandığımız malın hesabını kesinlikle Allaha (c.c)vereceğimiz için hesap verme bilinciyle yaşarız ve helal kazanç peşinde koşarız, kumara yaklaşmayız. Aile efradımızı da böyle yetiştiririz.

Ne mutlu helal kazanç peşine koşup, haramlardan uzaklaşıp İslamı yaşayanlara…

SAFFET ÇAKIR

Saat
BİR VİSALE DOĞRU
Bir aşkın cevriyle yanma boşuna! 
Mâsivâdan geçenlerden ol gönül! 
Hakk deyince nefsin gitmez hoşuna 
Ab-ı Furkan içenlerden ol gönül! 

Aşk deyince öde, olsa da paha! 
Öyle ki yüreğin bir kalksın şaha! 
Bir visale doğru Yüce Allah’a; 
Kanat açıp uçanlardan ol gönül! 
Hava Durumu