SAFFET ÇAKIR

OKYANUSLARA YOLCULUK

MENÜLER
Site Haritası
Takvim

BİRAZ KELAM

BİRAZ KELAM

"O Allah ki gökleri, yeri ve bunlar arasında bulunanları 
6 günde (evrede) yarattı, sonra arşa istiva etti. Sizin için ondan başka ne bir dost ne bir yardımcı vardır. Artık düşünmezmisiniz?"
(isteva ale'l-arş)" (Secde, 32/4) 
"Rabb'iniz o Allah ki gökleri ve yeri 6 günde yarattı sonra arşı kuşattı. (isteva ale'l arş)" (Yûnus, 10/3) 
"O Allah ki gökleri görebileceğiniz bir direk olmadan yükseltti, sonra arşı kuşattı, güneşi ve ayı iradesine boyun eğdirdi...." (Ra'd, 13/2) 

Âyetlerde Allah'ın yeri ve gökleri yarattıktan sonra arşı istiva ettiği bildirilmiştir. İstivâ fiili "alâ" edatı ile kullanılmıştır. İstiva kavramı Allah'ın bir makama kurulup oturmasını değil, mekân ve cihet olmaksızın O'nun yücelik ve üstünlüğünü, âlemi yönettiğini, her şeyi hâkimiyeti altına aldığını ifade eder. "İstevâ alâ arşihî" tabiri Allah'ın bütün yaratıkların Rabb'i, yöneticisi ve koruyucusu olmasından gücü, kudreti ve iradesinin mutlak yerine gelmesinden kinayedir. Arşı istiva ettiğini beyandan sonra yüdebbirü'l-emre (işleri idare eder) 

"O geceyi durmadan onu kovalayan gündüze bürüyüp örten, güneşi, ayı ve yıldızları buyruğuna boyun eğmiş vaziyette yaratandır." (A'râf, 7/54) âyetleri buna karinedir. 
Arşı da mekânı da yaratan Allah' tır. Allah'ın arşa istivasının gerçek mahiyetini insan bilip idrak edemez. Çünkü bu konuda Kur'ân'da bilgi verilmemiş sadece Rahmân'ın arşı istiva ettiği bildirilmiştir (Tâ-hâ, 20/5). (bk. Zü'l-arş) (İ.K.) 
Saat
BİR VİSALE DOĞRU
Bir aşkın cevriyle yanma boşuna! 
Mâsivâdan geçenlerden ol gönül! 
Hakk deyince nefsin gitmez hoşuna 
Ab-ı Furkan içenlerden ol gönül! 

Aşk deyince öde, olsa da paha! 
Öyle ki yüreğin bir kalksın şaha! 
Bir visale doğru Yüce Allah’a; 
Kanat açıp uçanlardan ol gönül! 
Hava Durumu