SAFFET ÇAKIR

OKYANUSLARA YOLCULUK

MENÜLER
Site Haritası
Takvim

KURANI ANLAMAK VE YAŞAMAK

KURAN-I KERİMİ ANLAMAK VE YAŞAMAK             

      İnsanlık âleminin ilahi fıtrattan uzaklaştığı dönemlerde Cenab-ı Hak insanlığı tekrar yaratılış gayesine uygun yaşaması için kitaplar ve sahifeler göndermiştir. Allah’ın insanların dünya ve ahiret mutluluğunu kazanmaları için gönderdiği son kitap Kur’an-ı Kerimdir. ‘’Kuran-ı Kerim doğruluğu şüphe götürmeyen ve Allaha karşı gelmekten sakınanlara yol gösteren kitaptır.’’ (Bakara 2) Dünya ve ahirette mutluluğa ulaşmak için önce Kur’an-ı Kerimi tanımak, okumak, anlamak, emir ve yasaklarına uymak durumundayız.           

  Müslüman’ın kendi ilahi kitabını tanımaması, okumaması esaslarına tabii olmaması kadar üzücü bir şey olamaz. Metin veya mealinden hepimiz okuyup anlayabilir,  anladıklarımızı da yaşayabiliriz.Kuran getirdiği ilahi prensipleri itibariyle anlaşılmaz yaşanamaz bir kitap değildir. Yüce Allah: “And olsun biz Kuran’ı düşünüp öğüt alsınlar diye kolaylaştırdık.”(Kamer 22) buyurarak Kuranın öğüt almak, yaşamak için kolay olduğuna dikkatlerimizi çekmiştir.          

 En fazla okuyup dinlediğimiz kitap Kuran-ı Kerim olduğuna göre Kuranın prensiplerini hayatımıza aktaramamışsak kendimizi ciddi anlamda sorgulamalıyız. Kur’an-ı Kerim, ferdi ve toplumsal bütün dertlere derman, bütün nefsi hastalıklara şifadır. Kur’an-ı anlayıp esaslarını yaşamak isteyenler O’na sarılmalı, O’na yakın olmalıdırlar.               

Peygamberimiz konumuzla ilgili Hadis-i Şerifinde: Her kim Kur'ânı okur, onu anlayarak ezberler ve helâlini helâl, haramını haram kabul ederse, Allah bu Kur'ân sebebiyle onu Cennete koyar." (Tirmizi) buyurmaktadır.          Kuran’ı anlamaya çalışmanın, üzerinde kafa yormanın, tefekkür etmenin, nafile namaz kılmaktan daha önemli olduğunu bildiren Peygamberimiz : "Oturup, Allah'ın kitabından bir ayeti anlaman, senin için yüz rekât (nâfile) namaz kılmandan daha hayırlıdır." (İbni mace) buyurmuştur. Cenab-ı Hakkın:Bu Kur’an, ayetlerini düşünsünler ve akıl sahipleri öğüt alsınlar diye sana indirdiğimiz mübarek bir kitaptır.”(Sad 29)  buyurduğu Kur’an-ı Kerim’i okuyup, anlayarak yaşamaya çalışmalıyız.
Saat
BİR VİSALE DOĞRU
Bir aşkın cevriyle yanma boşuna! 
Mâsivâdan geçenlerden ol gönül! 
Hakk deyince nefsin gitmez hoşuna 
Ab-ı Furkan içenlerden ol gönül! 

Aşk deyince öde, olsa da paha! 
Öyle ki yüreğin bir kalksın şaha! 
Bir visale doğru Yüce Allah’a; 
Kanat açıp uçanlardan ol gönül! 
Hava Durumu