SAFFET ÇAKIR

OKYANUSLARA YOLCULUK

MENÜLER
Site Haritası
Takvim

MELEKLERİN DEFNETTİĞİ SAHABE

Meleklerin Defnettiği Sahabe:

Adı:Amir Bin Füheyre…Mekke müşriklerinden birinin emrinde karın tokluğuna çobanlık yapıyor.İslam’ı ilk kabul edenlerden.Ömrü kölelikle geçmiş..İslam oluşu ile birlikte tıpkı Bilal gibi efendisi ona türlü işkencelerde bulunur.Kendisi gibi hizmetkar arkadaşları “Ne olacak yani,bu eziyeti çekme,vazgeçiver dininden” dediklerinde;”Allah yoluna verecek hiçbir şeyim yok.Bari bu bedeni vereyim.Bunu bana çok görmeyin” diyerek karşı duracaktır.Bir süre sonra Hz.Ebu Bekir Bilal’i ve Amir’i satın alarak azad eder.

Medine’ye hicret eden Amir,Bedir savaşına katılmış,Bedir Ashabı diye Rasülün kıymet verdiği, namazda en ön safa durmalarını emrettiği seçkin kimseler arasına girmiştir.Uhud’da da yararlılıklar gösterir Amir..Evi;Ashab-ı Suffe’dir.Burada diğer kimsesiz gençlerle Kur’an ve Hadis ilminin ilk öğretmenlerinden olmak üzere yetişir.

Hicretin dördüncü senesi..İslam Medine civarında hızla yayılıyor.Necid Kabilesi reisi Ebu Bera Rasüle gelir ve kabilesini irşad için bir heyet ister.Allah Rasülü,çoğunluğu hafızlardan oluşan,Ashab-ı Suffenin öncülük ettiği 70 kişilik bir grubu reisin yanına verir.Ebu Bera ekibi,hain planını Medine’den uzaklaştıktan sonra Maune Kuyusu yanında gerçekleştirecek ve İslam’ın ilk bilginleri-öğretmenleri olan bu 70 sahabeyi kılıçtan geçirecektir. diye tarihe geçecek bu olayda ilk şehid edilen kimsedir Amir.

Hain müşrik heyetinden biri Amir’e mızrağını öyle bir vurur ki;göğsünden girer sırtından çıkar.Bu esnada Amir şöyle haykırmaktadır:”Vallahi kazandım,vallahi kazandım!..” Müşrik şaşırır,durumu öldürmek üzere gittiği diğer sahabeye sorar:”Bu nasıl iş,arkadaşın ölürken niye böyle dedi?” O hafız sahabe şöyle diyecektir:”Amir kazandım diye yemin etmekle iki şey söyledi:1-Kendisi cenneti kazandı.
2-Sen mümin olacaksın..Senin müminliğine vesile olduğu için kazandı.”

Sahabenin dediği gibi Amir’i şehid eden kişi mümin olur daha sonra.Amir şehadeti esnasında 40 yaşındadır.Amir’le birlikte şehid olan 70 sahabe ölümleri sırasında:”Ya Rabb! Durumumuzu Rasülü’ne bildir…Rasül bizden razı olsun,selam ona olsun!” derler.Cebrail durumu Rasül’e bildirir ve Rasül onların selamını seslice alarak “Ve aleyhesselam,ben ve Rabbim onlardan razıdır” buyurur..


Yorumlar - Yorum Yaz
Saat
BİR VİSALE DOĞRU
Bir aşkın cevriyle yanma boşuna! 
Mâsivâdan geçenlerden ol gönül! 
Hakk deyince nefsin gitmez hoşuna 
Ab-ı Furkan içenlerden ol gönül! 

Aşk deyince öde, olsa da paha! 
Öyle ki yüreğin bir kalksın şaha! 
Bir visale doğru Yüce Allah’a; 
Kanat açıp uçanlardan ol gönül! 
Hava Durumu