SAFFET ÇAKIR

OKYANUSLARA YOLCULUK

MENÜLER
Site Haritası
Takvim

SELAM!

SELAM!

Asr-ı saadetten doğan o iki hece; 
Aydınlandı bir sesle; asırlık gece. 

Selâm: ulviyet, esenlik, güven, selamet 
Yürekte bahar, serde doğru istikamet… 

Eşref-i mahlukatın dilinde zikirdir, 
Kıldan ince, elmastan keskin fikirdir. 

Bir süt misali dökülür dudaktan selâm 
Değerine paha biçilmeyen bir kelâm. 

Selâm; arşa eli değen bir nurdur, 
Verene, alana rahmet hem onurdur. 

Selâm sevda mevsiminden bir kuştur 
Selâm almayanın tüm yolları yokuştur. 

Yakuttan da safir, konar yüreklere 
İçer de o mânayı; süzülür göklere. 

Selâm yürekleri arındırır riyadan, 
Emanettir bize o Resul-i kibriya’dan. 

Yürekler ki o sesle ipek ipek dokunur 
Her kelimesinde o yarin ismi okunur. 

Selâm; o sevgiliyle vuslat vaktidir, 
Belki bu, Rabbimizin bizimle aktidir. 

Benden çıkar, senden yansır semaya 
Verir bir elini güneşe, bir elini aya. 

Selâm; dilde inci, yürekte maya, 
Çıkar arşa, nur olur iner dünyaya. 

Selâm size, selam Hakkı görenlere 
Selâm olsun, güllere, yedi verenlere!
 

Saffet Çakır

Saat
BİR VİSALE DOĞRU
Bir aşkın cevriyle yanma boşuna! 
Mâsivâdan geçenlerden ol gönül! 
Hakk deyince nefsin gitmez hoşuna 
Ab-ı Furkan içenlerden ol gönül! 

Aşk deyince öde, olsa da paha! 
Öyle ki yüreğin bir kalksın şaha! 
Bir visale doğru Yüce Allah’a; 
Kanat açıp uçanlardan ol gönül! 
Hava Durumu