SAFFET ÇAKIR

OKYANUSLARA YOLCULUK

MENÜLER
Site Haritası
Takvim

**EŞLERİN HAK VE GÖREVLERİ

            EŞLERİN KARŞILIKLI HAK VE GÖREVLERİ               

             Sonsuz Kudret ve Hikmet sahibi olan Yüce Allah (c.c), insanlığın çoğalmasını ve hayatın düzenini, en temel prensip olarak, bir kadınla bir erkeğin helal ve meşru yoldan evlenip, bir aile kurmalarına bağlamıştır. Kurulan bu yuvada, acısıyla tatlısıyla ömür boyu bir hayat paylaşılacaktır. Bu hayatın huzur ve mutluluk içinde geçmesi, eşlerin birbirlerine karşı hak ve sorumluluklarını iyi bilmelerine ve yerine getirmelerine bağlıdır.

           

           Yüce dinimiz İslâm, eşlerin, karşılıklı görev ve sorumluluklarını belirlemiştir. Bunların bir kısmını emir ve yasaklar, bir kısmını ise faziletler ve erdemler şeklinde öğütlemiştir. Ancak hepsi de birbirinin tamamlayıcısıdır.

           

Bu hususta elbette söylenecek pek çok söz vardır. Bizim için en güzel örnek ve rehber olan sevgili peygamberimizin veda hutbesindeki şu uyarıları ne kadar manidardır. “Kadınların haklarını gözetmenizi ve bu hususta Allah’tan korkmanızı tavsiye ederim. Siz kadınları, Allah’ın emaneti olarak aldınız; onların namuslarını ve iffetlerini, Allah adına söz vererek helâl edindiniz. Sizin kadınlar üzerinde hakkınız, onların da sizin üzerinizde hakları vardır.”

           

 

Eşler arasındaki temel hak ve sorumluluklar, herhalde bundan daha güzel ifade edilemez. Burada ana hatlarıyla ifade edilen hak ve sorumluluk tarifine, yine Sevgili Peygamberimizin bir kısım hadislerinden bazı açıklamalar eklemek mümkündür. Bu cümleden olmak üzere, Sevgili Peygamberimiz:

“Hiçbir mü’min, sâliha hanımına kızmasın. Onun bir huyunu beğenmese bile, beğendiği başka huyları olabilir.” buyurmuşlardır. Şurası unutulmamalıdır ki bizim kötü, şer gördüğümüz şeylerde Allah Teala hayır takdir etmiş olabilir.[i]

           

           Hukuken ana hatlarını tespit etmekle beraber, aslında hakların ve sorumlulukların sınırlarını kesin çizgilerle belirlemek mümkün değildir. Her alanda bazı eksiklikler görüldüğü gibi eşlerin birbirlerine karşı hak ve sorumluluklarını yerine getirirken de birtakım eksiklerinin olması kaçınılmazdır.

 

Bu yüzden eşler arasında görülen eksiklikler, olumsuzluklar uygun bir yol ile giderilmelidir. Bu konuda diğer aile bireyleri ve akrabalar, problemli eşlere mutlaka yardımcı olmalıdır.

           

Esasen hiçbir insan kusursuz ve mükemmel değildir. Arzu edilen gerçek mükemmellik ve güzellik ancak ebedî alemde bulunur. Eğer eşler şu fani dünyada birbirlerine karşı daima affedici olup, saygı ve sevgi ile davranırlarsa, her iki dünyanın da mutluluğunu birlikte bulabilirler.

SAFFET ÇAKIR  
Saat
BİR VİSALE DOĞRU
Bir aşkın cevriyle yanma boşuna! 
Mâsivâdan geçenlerden ol gönül! 
Hakk deyince nefsin gitmez hoşuna 
Ab-ı Furkan içenlerden ol gönül! 

Aşk deyince öde, olsa da paha! 
Öyle ki yüreğin bir kalksın şaha! 
Bir visale doğru Yüce Allah’a; 
Kanat açıp uçanlardan ol gönül! 
Hava Durumu