SAFFET ÇAKIR

OKYANUSLARA YOLCULUK

MENÜLER
Site Haritası
Takvim

KURBAN VE TESLİMİYET

Saffet ÇAKIR - KURBAN VE TESLİMİYET

Kurban,kelime manası itibariyle yakın olmak,yakınlaşmak demektir. Dini lügatte ise, Allah'a yakın olmak onun rızasını kazanmak demektir. Kısaca Allah'a teslimiyeti amaçlamaktır. Kurban; Allah'a teslimiyetin mali ibadet açısından fiili bir göstergesidir. Manevi açıdan ise;insanın imtihan serüveni içerisinde,hayatın her platformunda, tereddütsüz, yaradanı sorgulamadan ona boyun eğmesidir. Allah'a boyun eğen insan teslim olmuş demektir.Teslim olan insan ise iki cihanda kurtulmuş, ebedi saadetini kazanmıştır.

Kurban ibadetinin zuhur noktası,hanif (Tevhid)dini'nin ilk temsilcisi,uygulayıcısı,teslimiyetin  ilk önderi ve örneği Hz.İbrahimdir. Son önderi ve örneği ise Hz.peygamberimizdir (sav). Hac suresi 37.de "Onların ne etleri ne kanları Allaha ulaşır,sizden ona sadece takva ulaşır." buyrularak kurban ibadetinin bir teslimiyet ve takva örneği olduğu belirtilmiştir. Nitekim yine kur'anda "Deki muhakkak benim namazımda, kurbanım da, hayatımda, ölümümde alemlerin Rabbi Allah içindir." buyrulmaktadır.(En'am 162)

Kurban fıkhi ifadeyle; hayvanı mahsusu, vakti mahsusta ibadet niyetiyle kesmektir. Yani,belli şartlara haiz,kusurdan uzak hayvanları, kurban bayramının ilk üç gününde ibadet amacıyla kesmektir.Kurban kesmek hanefi mezhebine göre; dinen gücü yeten,asli ihtiyaçlarının dışında nisap miktarı mala sahip olan her müslümana vaciptir. Şafii mezhebine göre ise sünnettir.

Yüce Mevla hac suresinin 34.ayetinde şöyle buyuruyor:' 'Her ümmet için,Allah'ın kendilerine rızık olarak verdiği hayvanların üzerine Allah'ın ismini anarak kurban kesmeyi meşru kıldık. "Kurban keserken islami ölçülere dikkat etmek gerekir. Keserken Allah'ın ismini anmak farzdır.Fıkhi değerlendirmeler üzerinde fazla durmayacağım, çünkü bunu halkımız azda olsa biliyor. Kurbanın ihtiyaç sahiplerine dağıtımının önemine değineceğim. 20 yıllık din görevliliğim süresince bu ihmali müşahade ettim. Bir farz ibadeti ıskaladığımızı biliyormuyuz?.. Kurban etlerinin üçe bölünmesi sünnettir,doğrudur. Fakat ihtiyaç sahiplerine,ihtiyaç olduğu kadar vermek FARZ dır. Utanıp istemeyenlere, isteyenlerede vermek farzdır. İşte ayet, hac 36:".... onlardan (kurbanlardan) sizde yiyin, isteyenede, (utancından) istemeyenede yedirin. "buyrulmaktadır. Olaki din görevlisi arkadaşlar ayetin arapçasını isterler, buyursunlar: "....fekülu minha ve ed'imulkania velmü'ter..." ayetin başlangıcıda var, devamıda, konumuzla ilgili olanı yazdım. İşte biz bu ayetin ışığı altında hareket etmezsek, kul haklarını çiğnemiş, emaneti yerine teslim etmemiş oluruz. Dinimiz bu noktada sosyal adaleti sağlamış ve sosyal paylaşımı bize öğretmiştir. Baştada söylediğimiz gibi islamı yaşamak, Allaha teslim olmaktan onun emirlerine amade olmaktan geçer. Bu bütün ibadetler için aynıdır. .Yüce Allah (cc) Hac 34'de şöyle buyurur: " işte sizin ilahınız tek bir ilahtır. Şu halde yalnız ona teslim olun. mütevazi olanları müjdele.!!" Mevla cümlemizi islamı yaşayan ona  teslim olan kullarından eylesin .

SAFFET ÇAKIR-HAMBURG

Saat
BİR VİSALE DOĞRU
Bir aşkın cevriyle yanma boşuna! 
Mâsivâdan geçenlerden ol gönül! 
Hakk deyince nefsin gitmez hoşuna 
Ab-ı Furkan içenlerden ol gönül! 

Aşk deyince öde, olsa da paha! 
Öyle ki yüreğin bir kalksın şaha! 
Bir visale doğru Yüce Allah’a; 
Kanat açıp uçanlardan ol gönül! 
Hava Durumu