SAFFET ÇAKIR

OKYANUSLARA YOLCULUK

MENÜLER
Site Haritası
Takvim

NAMAZIN ÖNEMİ

   NAMAZIN  FAZİLETİ   

Namaz  yüce dinimizin emirlerinden biridir ve en önemlisidir.Müslüman olan,akıl baliğ olan herkese namaz kılmak farzdır.Namazın farziyyeti kitap, sünnet,icma ile sabittir. Kur’anda namazdan bahseden seksene yakın ayet vardır.Namaz bize emredildiği gibi  bizden önceki ümmetlere de emredilmiştir.      Nisa suresinde Rabbimiz’’…namazı tam olarak kılın,çünkü namaz müminlere belirli vakitlerde farz kılınmıştır.’’(nisa-103))buyurmaktadır.. Namazla günde beş vakit huzuru ilahiye çıkarız.                                                                                                                                                                                                                        

Namaz vakti vusta,  yani kendini Allaha arzetme saatidir.Onun içindir ki Efendimiz ‘’namaz müminin miracıdır.’’ buyurmaktadır. Aklını iyi kullanan müminler namazını kılarak bu saati kaçırmazlar ve miraç değerindeki namaza tutunarak hakka ulaşırlar.       Namaz, Allah’a şükrün ve teslimiyetin en güzel  örneğidir.Namaz kılan insan Allah’a teslim olmuş ve iki cihanda kurtulmuştur.Müminun suresinde Allah ‘’müminler gerçekten kurtuluşa ermiştir. Onlar namazlarında huşu içindedirler.’’(müminun-1,2) buyurarak namazın canı gönülden kılınmasını istemektedir.

Yine namazın devamlı kılınmasının ne kadar önemli olduğunu bildirmek için, Rabbimiz Kur’an da:’’ Onlar namazlarında devamlıdırlar. İşte firdevs cennetine varis olan bunlardır,orada ebedi kalacaklardır.’’(müminun-9,11)buyurmaktadır.Böylece namaz kılan müminleri cenabı hak ebedi kalacakları firdevs cennetiyle müjdeliyor. O halde namazı terk etmek hiçte akıllıca bir şey değildir.Namazın terki büyük bir kayıptır, Allah’ın sevgisini kaybetmek demektir.                                                                                                                                          

Peygamber efendimiz buyuruyor ki.’’Namaz dinin direğidir’’      namaz kılan insan dinini,inancını sağlam zemine oturtmuş ve     korumuş olur.Kendisini yaratana karşı hergün vazifesini yerine getirmenin huzuru içerisinde olur ve mutlu yaşar.                               Namaz dünya ve ahiret saadetinin kaynağıdır . Kur’anda namazın önemi,namazın insana kazandırdıkları hakkında onlarca ayeti kerime vardır..Ankebut suresinde cenabı hak buyuruyor ki ‘’ Resulüm sana vahiy edilen kitabı oku namazı kıl,  muhakkak namaz insanı hayasızlıktan,kötülükten alıkor.Allahı anmak elbette ibadetlerin en büyüğüdür,Allah yaptıklarınızı bilir.’’(ankebut-45)

Bu ayetten anlaşıldığına göre, namaz ibadetlerin en büyüğüdür ve insanı kötülükten alıkor.Bunu dikkate alan her müslüman,namazını kılmalı ve kendini kötülükten uzak tutmalıdır.Öyle bir namaz olmalı ki insan kıldığı namaz ile bütünleşmeli ve bunu dışarıya yansıtmalıdır.İnsanlarla iyi geçinmeli ve herkese sevgi dağıtmalıdır ki onu gören insanlar onu örnek alsınlar. Bu örnek olma hali namaz kılmayanları dahi  namaza teşvik etmiş olur..   

 

Namazın diğer bir yönü ise temizliktir.Namaz kılan insan ruhen ve bedenen temizlenir. Böylece temiz insan,temiz aileyi ve temiz toplumu  oluşturur,birlik ve     beraberliğimize katkıda bulunur.Namaz insanları camilere çeker, birliğimizi ve muhabbeti temin eder,toplu birlikte dualarımızın, ibadetlerimizin kabulünü sağlar. Sosyal sorunlarımızın çözümüne,dertlerimizin ve sevinçlerimizin paylaşımına  yardımcı olur.

Namaz ,diğer ibadetlerinde yerine getirilmesini sağlar.Namaz kılan insan zekatını verir,ihtiyaç sahiplerini gözetir,hayır hasenat peşinde koşar.Bu hikmetledir ki yüce rabbimiz  Kur’an da şöyle buyuruyor : ’’Namazı kılın, zekatı verin,önceden kendiniz için yaptığınız her iyiliği Allah katında bulacaksınız.   Şüphesiz Allah yaptıklarınızı hakkıyla görür.’’(Bakara-110)
Saat
BİR VİSALE DOĞRU
Bir aşkın cevriyle yanma boşuna! 
Mâsivâdan geçenlerden ol gönül! 
Hakk deyince nefsin gitmez hoşuna 
Ab-ı Furkan içenlerden ol gönül! 

Aşk deyince öde, olsa da paha! 
Öyle ki yüreğin bir kalksın şaha! 
Bir visale doğru Yüce Allah’a; 
Kanat açıp uçanlardan ol gönül! 
Hava Durumu