SAFFET ÇAKIR

OKYANUSLARA YOLCULUK

MENÜLER
Site Haritası
Takvim

İSLAMDA KADININ DEĞERİ

        

***İSLAMDA KADININ DEĞERİ

        

 Yüce dinimiz İslam , bütün insanların haklarını koruduğu gibi, toplum  içerisinde nadide bir yeri olan kadına büyük değer vererek kadını ve kadın haklarını korumuştur.       İnsanlığa ışık saçan Ku’ran  kadını koruma altına alarak,bütün insanlara kadını koruma ve kollama görevi vermiştir.                                                                          Kuran-ı Kerim İslam dan önce hakları çiğnenen ve hayat hakkı dahi olmayan kadınlara insan kimliğini ve hayat  hakkını vermiştir.Kadınları öz kimliğine kavuşturarak onların  hayata katılmalarını sağlamıştır. Öyle ki köleliliği kaldırarak,eşitliği getirerek insanlığın kadınlara bakış açısını değiştirmiştir.

        Yüce Dinimiz Kadına hak ettiği değeri vererek kadına miras hakkı, şahitlik hakkı,eğitim hakkı,nikah akdi ,boşanma hakkı ve liderlik hakkı vermiştir. Kadını, ‘’cennet anaların ayağı altındadır.’’ diyerek yüceltmiştir. Dinimiz okumayı emrederken kadın erkek ayrımı yapmamıştır. Peygamber efendimiz son veda haccında kadınların haklarının korunmasını emretmiştir. Ve “Kadınların haklarını yerine getirme hususunda Allah’tan korkunuz. Zira siz onları Allah’ın emaneti olarak aldınız’’. buyurarak, kadınların bize nadide bir emanet olduğunu,bundan dolayı Allah’a hesap verme bilinciyle hareket etmemizi istemiştir.

     Cenab-ı Hak Kuran-ı Kerim de, “Erkeklerin       kadınlar üzerinde hakkı   olduğu  gibi ,  kadınlarında   erkekler üzerinde belli hakkı vardır.’’(bakara 228)uyarısında bulunarak, kadın haklarına titizlikle riayet edilmesini emretmiştir.

        Son araştırmalara göre, günümüzde şiddet gören,boşanan,tacize uğrayan kadın oranı %3  artarak, hak ihlalleri devam etmektedir. Gerek aile içi şiddetle, gerekse ahlak seviyesi düşük toplumlarda kadın hala ezilmektedir.Yüce dinimiz kadınları koruma altına alarak, zinayı ve kadını dövmeyi yasakladığı gibi kadınları hor görmeyi de  kesinlikle yasaklamıştır. Hatta zıhar yapan (eşini dışlayan) erkeklere bir uyarı olarak ,mücadele suresinde müeyyide(keffaret) getirmiştir.Kadınların haklarını çiğneyen,eşini döven,hakaret eden,eşine bakmayan,onların namusunu korumayan erkekler mutlaka Allah’a hesap verecektir.Dinimizde bütün kadınların namusunu ve hayatını korumak hepimize görev olarak verildiği gibi,dinimiz savaşta dahi kadına dokunmayı yasaklamıştır..

 

        Sonuç olarak diyebiliriz ki , Yüce dinimiz,kadını toplumun baş köşesine oturtmuş saygıyı emretmiş,buna riayet edenleri övmüştür.Nerede olursa olsun kadınlarımıza saygı duyup onlara öncelik verelim,onların haklarını gözeterek Allah’ın rızasını kazanalım. Kadınların haklarını koruyan erkekleri peygamberimiz(sav)cennetle müjdelemiş ve ’’Sizin en hayırlınız, kadınlarına karşı en hayırlı olanınızdır.’’buyurarak ,bütün erkekleri bu konuda uyarmış,kadınlara karşı güzel davranmayı bir erdem olarak görmüştür.Bu konuda Allah(c.c)buyuruyor ki:’’Allah’ın kendilerine bir kısım farklı özellikler vermesi ve aile geçimini sağlamaları sebebiyle erkekler kadınları koruyup gözetmekle yükümlüdürler.’’(nisa 34)


                                       SAFFET ÇAKIR
Saat
BİR VİSALE DOĞRU
Bir aşkın cevriyle yanma boşuna! 
Mâsivâdan geçenlerden ol gönül! 
Hakk deyince nefsin gitmez hoşuna 
Ab-ı Furkan içenlerden ol gönül! 

Aşk deyince öde, olsa da paha! 
Öyle ki yüreğin bir kalksın şaha! 
Bir visale doğru Yüce Allah’a; 
Kanat açıp uçanlardan ol gönül! 
Hava Durumu