SAFFET ÇAKIR

OKYANUSLARA YOLCULUK

MENÜLER
Site Haritası
Takvim

*ORUÇ

.........ORUÇ

Hicri 2. yılda, kıblenin değiştirilmesinden hemen sonra, Bedir savaşından hemen önce farz kılınmıştır.

Ebû Hüreyre (ra)’dan rivayete göre, Resûlullah (sav) şöyle buyurmuştur: “Her kim gerçekten inanarak ve sevabını Allah’tan bekleyerek Ramazan orucunu tutar, gecesini de ibadetle geçirirse geçmiş günahları affedilir. Her kim de inanarak ve sevabını Allah’tan bekleyerek Kadir gecesini değerlendirirse geçmiş günahları bağışlanır.” [Buhârî, Müslim, Tirmizi]

Resûlullah (sav) şöyle buyurdu: “Rabbiniz buyuruyor ki; Her iyiliğe on katından başlayarak yedi yüz katına kadar sevap yazılır. Oruç ise böyle bir değerlendirmeye tabi olmayıp onun mükâfatı bana ait olup onu ben mükâfatlandıracağım. Oruç ateşe karşı koruyucu bir kalkandır. Oruçlunun ağız kokusu Allah katında misk kokusundan daha hoştur. Bilgisiz birisi, siz oruçlu iken size sataşırsa “ben oruçluyum” desin, başka cevap vermesin.” [Buhârî, Müslim, Tirmizi] “Oruçlunun uykusu ibadettir. Susması tespihtir. Amelleri misliyle kabul edilir, duası makbuldür, günahı affedilir.” [Kütüb-i Sitte]

        Oruç; Allah’ın bir emri ve Resulünün vazgeçilmez bir uygulamasıdır.
- Allah’ın rızasını kazanmaya bir vesiledir.
- Cennetteki mertebeyi yüceltme aracıdır.
- Nefsi dizginleme, şehevî isteklerini frenleme, onu hizaya getirmedir.
- İradeyi kullanma, kendine hâkim olmadır.
- Zihne gelen kötü düşünceleri def etme, onları alt etme, elinin tersiyle itmedir.

- Yokluk içindeki Müslümanların haliyle hallenme, dertlerine ortak olma, onların çektiği acılara yakın olmaktır.
- Zengin de olsa, tüm imkânlara sahip de olsa, günün belli bir kısmı için, yeryüzündeki tüm Müslümanlarla ortak bir noktada buluşmadır.
- Merhamet ve İslam kardeşliğini en güzel bir biçimde hissetmedir.
- Yaşamın sadece kendi hayatından ve çevresinden ibaret olmadığını anlamadır.
- İlerde karşılaşacağı bazı yokluklara ve çekeceği sıkıntılara karşı, hareket tarzını şekillendiren, güç veren bir tatbikattır.
- Bedeni on bir aylık sürekli çalışmadan sonra dinlenmeye alma ve doğal bir perhizdir.
- Sabrın güzel meyvelerini elde etmedir.
- Şeytanın elini kolunu zincirleme, onu ümitsizliğe sevketme, alt etme, perişan etmektir.
- Rabbimizin verdiği nimetlerin kıymetini hakkıyla bilme, O’na şükretme ve fark etmedir.
- Kişiliğimizi olgunlaştırmadır.
- Ruhumuzu yüceltmedir.
- Günahları dondurma, onları hayatın dışına atma, tevbeye sığınmadır.
- Mü’min ile Rabbi arasında bir ay boyunca kurulan, sırlarla dolu özel bir hattır.
- Ateşten koruyan bir kalkandır.
-Takvaya yönelme, onu elde etme, gerçek bir kul olma sürecidir.

 

Saat
BİR VİSALE DOĞRU
Bir aşkın cevriyle yanma boşuna! 
Mâsivâdan geçenlerden ol gönül! 
Hakk deyince nefsin gitmez hoşuna 
Ab-ı Furkan içenlerden ol gönül! 

Aşk deyince öde, olsa da paha! 
Öyle ki yüreğin bir kalksın şaha! 
Bir visale doğru Yüce Allah’a; 
Kanat açıp uçanlardan ol gönül! 
Hava Durumu