SAFFET ÇAKIR

OKYANUSLARA YOLCULUK

MENÜLER
Site Haritası
Takvim

VİCDAN

VİCDAN

 Vicdânın, ehl-i hal için "süveydâ" da olduğu kanaatindeyim. 

Mâlum olduğu üzere nokta-i süveydâ, zahirî beytullah olan Kâbe-i Muazzamadaki Hacerül Esved misâli, mânevî beytullah olan kalpteki kara noktadır. 
Süveyda noktası, Sâhibinden, yâni "Yere göğe sığmam,ancak mü'min kulumun kalbine sığarım" buyuran Yaratandan başkasının hakîki mânada müşâhade edemeyeceği noktadır. 
Kâinatın dürülüp içine sığdığı, nazargâh-ı Hak olan noktadır...

Âcizin vicdânı, olsa olsa kalbin dışa açılan kapısı "fuad" dadır ki; onu dahi bulabilecek, görebilecek doktor bulunmadığı kanaatindeyim. 
Cam kırıkları üzerinde yürüyüp aşkını sadakatini küçük yüreklere tevdi ettiğin an kulaklarına dolar eğreti bir rüzgar. 
Her gördüğün aynanın güneşi yansıtmadığını anlarsın...

Saat
BİR VİSALE DOĞRU
Bir aşkın cevriyle yanma boşuna! 
Mâsivâdan geçenlerden ol gönül! 
Hakk deyince nefsin gitmez hoşuna 
Ab-ı Furkan içenlerden ol gönül! 

Aşk deyince öde, olsa da paha! 
Öyle ki yüreğin bir kalksın şaha! 
Bir visale doğru Yüce Allah’a; 
Kanat açıp uçanlardan ol gönül! 
Hava Durumu