SAFFET ÇAKIR

OKYANUSLARA YOLCULUK

MENÜLER
Site Haritası
Takvim

GÜZEL AHLAK

Saffet ÇAKIR - GÜZEL AHLAK
Ahlak bir davranış biçimidir. İnsanlara özgüdür. Ahlak ,güzel  ve  çirkin olmak üzere iki kısma ayrılır. İyi ahlak ,kur’an ve sünnetin ışığında insanların razı olduğu en güzel davranış biçimidir.Çirkin ahlak ise.Allah’ın ve resulünün yasakladığı insanların hoşnut olmadığı davranışların bütünüdür. Güzel ahlak ,o kadar güzel bir meziyettir ki bütün insanlar huzur içerisindedirler.Hatta hayvanlar ve cansız varlıklar bile güzel ahlakın hakim olduğu yerde uyum ve huzur içerisindedirler. Peygamberimiz ahlakı tarif ederken , buyuruyor ki,’’Güzel ahlak,güler yüzlü olmak, hayır işlerde el açıklığı ve kimseye eziyet etmemektir.’’ (1) İslamın özü güzel ahlaktır . Yüce dinimizin amacı güzel ahlakın insanlığa hakim olmasını sağlamaktır. Dünyada huzurun sağlanmasını temin ederek ebedi saadetin kazanılmasını hedeflemektir.

 Yüce Allah kuran da buyuruyor ki.: ‘’Muhakkak Allah adaleti,iyiliği ve yakın akrabaya bakmayı emreder,azgınlığı,çirkinliği ve hayasızlığı yasaklar.Tutasınız diye Allah size böyle söylüyor.’’(2)ayeti kerimesi bize güzel ahlaklı olmamızı ,çirkinliklerden uzak olmamızı emrediyor.  Güzel ahlaka su gibi hava gibi  birey ve toplum olarak muhtacız. O halde güzel ahlak ,güzel söz söylemekle başlar.sonra insanın fiillerindeki güzel hareketlerle devam eder, insanın kendisine yapılmasını istediği güzel davranışları başkalarına yapmasıyla kemal bulur.  Güzel ahlak başkalarının haklarına riayet etmektir. İnsanların malını onurunu korumaktır, çevreyi korumaktır, trafik kurallarına uymaktır. Kısaca toplumla, tabiatla uyumlu yaşamaktır.Güzel ahlak, selam vermektir,hastaları ziyaret etmektir, yoksulların ihtiyacını karşılamaktır,okumaya maddi gücü yetmeyenleri okutmaktır ve paylaşımcı olmaktır.

 İslam dini güzel ahlak üzerine kurulmuştur. Güzel ahlaklı insanlar cennetle müjdelenmiş, kötü ahlaklı olan insanları ise peygamberimiz defalarca uyarmış ve mahşer gününde çeşitli müeyyideler ile karşı karşıya kalacaklarını haber vermiştir.  Güzel ahlaklı insanları cennet ile  müjdelemek için, Peygamberimiz buyuruyor ki: ‘’Ben şu üç kişinin cennete gireceğine kefilim; haklı olduğu halde çekişmeyi bırakan kimse için cennetin avlusunda, şakada olsa yalan söylemeyen kimse için cennetin ortasında, ahlakını güzelleştiren kimse içinde cennetin yukarısında bir ev verileceğine kefilim.’(3)            Yine güzel ahlaklı insanların manevi derecesinin üstün olduğunu şu hadisi şerifleriyle ifade ediyorlar: ’’Bir mümin güzel ahlakıyla, gece ibadet eden, gündüz oruç tutan kimselerin derecesine erişir.’’(4)

 Kuranda yüce Allah peygamberimiz için:’’Hakikaten sen yüce ahlak üzerindesin.’’ (5)buyuruyor. bizde güzel ahlak için efendimizi örnek almalıyız..O peygamber ki hanımlarına, çocuklarına ,insanlara güzel davranmış,güzel söz söylemiş,kimseyi kırmamış,ev işlerinde hanımlarına yardım etmiştir. Konuşan herkesi dinlemiş kimsenin sözünü kesmemiştir.

Küçük büyük herkese selam vermiş yaşlı ve sahipsiz kimseleri ziyaret edip hatırını sormuştur.  Peygamberimiz buyuruyor ki:‘’Sizin en hayırlınız ahlakça en güzel olanınızdır.’’(6) 
Saat
BİR VİSALE DOĞRU
Bir aşkın cevriyle yanma boşuna! 
Mâsivâdan geçenlerden ol gönül! 
Hakk deyince nefsin gitmez hoşuna 
Ab-ı Furkan içenlerden ol gönül! 

Aşk deyince öde, olsa da paha! 
Öyle ki yüreğin bir kalksın şaha! 
Bir visale doğru Yüce Allah’a; 
Kanat açıp uçanlardan ol gönül! 
Hava Durumu